Homeopatické poradenství

Besedy

Kurzy a semináře

Poradní kruhy

 

Poradní kruh
Může se zdát, že jde o novou metodu, ale není tomu tak. Zasedání u kulatého stolu probíhají již celá staletí. Kruh je formace, která navozuje pocity bezpečí, přítomnosti a umožní nám otevřít se a komunikovat, být pravdiví a slyšet a vnímat pravdu. Tato prastará komunikační technika směřuje rozhovor od srdce k srdci. Jsme upřímní, nehodnotíme a nic neočekáváme. Naši předkové se tímto způsobem scházeli u ohně. Stejně jako oni, tak i my se v kruhu poznáváme navzájem a nacházíme sami sebe.

 

Hladina alfa, Silvova metoda
Do úrovně alfa se náš mozek dostává spontánně během dne několikrát a zase z ní vystupuje. Hladina alfa je nižší frekvence práce mozku oproti bdělosti, znamená stav odpočinku, hluboké relaxace a nenuceného plynutí. Proud myšlenek se zpomaluje, do popředí se dostává intuitivní myšlení. V alfě se ovšem můžeme též učit nebo léčit. Osvojení techniky vstupu do hladin není nikterak složité, je to příjemná, osvobozující a uzdravující procedura.
 
Reiki
Reiki je univerzální energie, kterou můžeme cíleně používat po zasvěcení Mistrem Reiki – tedy tím, kdo dosáhl 3. stupně zasvěcení. Běžný člověk se k energii bez zasvěcení sám nedostane.
Reiki se dá používat kontaktně, tehdy umožňuje práci s aurou, polární energií. Díky zasvěcení umožňuje využívat i hadí sílu, která právě auru tvoří. Hadí síla se normálně rozptyluje do prostoru. Při působení Reiki ale prochází dlaněmi ven.
V bezkontaktním, dálkovém způsobu, umožňuje Reiki i působení na astrální úrovni s využitím astrální – nepolární energie včetně zpětného chodu času. Možnost práce s astrální energií je podmíněna skutečným duchovním růstem. Přístup k hadí síle je umožněn jen vysoce pokročilým jedincům na duchovní cestě.
Reiki je výbornou přípravou na duchovní cestu, není spojeno s žádným náboženstvím.